V Brně se bude lépe dýchat - Astra Motor jako aktivní signatář dohody!

čti více!

V Brně se bude lépe dýchat - Astra Motor jako aktivní signatář dohody!

Každý rok je na území města Brna vyprodukováno 1.592tis. tun emisí CO2. Aby se nám dýchalo o poznání lépe, město Brno si vytyčilo cíl snížit do roku 2030 emise o 40%. To je nemalý závazek a bez aktivní účasti všech obyvatel a firem na území města to nepůjde.

Naše firma vnímá svoji společenskou zodpovědnost, proto jsme se 24.2.2020 stali jedním z prvních 28 signatářů Memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny.

Naši roli vidíme v aktivním vyhledávání a využívání pokrokových technologií, které nám budou zvyšovat efektivitu využití zdrojů a snižovat energetickou náročnost. Tímto přístupem chceme být příkladem pro další výrobní firmy.

V současné době již využíváme rekuperaci zbytkového tepla pro vytápění budovy a přípravu TUV, výrobní prostory vytápěny/chlazeny pomocí inteligentního systému vzduchotechniky a pro snížení energetické náročnosti v letních měsících je instalováno vnější stínění.

Do budoucna uvažujeme o inteligentním řízení spotřeby elektrické energie, instalování zelené střechy či fotovoltaiky.

https://www.rhkbrno.cz/o-nas/pro-novinare/tiskove-zpravy/5850-v-ramci-festivalu-architektury-stvrdi-spolupraci-s-mestem-na-snizovani-co2-temer-30-firem?sid=8655cdee9ca1456ebe61f2ce302e3808&t=n&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=campaign

Všechny novinky