cz flag uk flag

Nejsme lhostejní!

čti více!

Nejsme lhostejní!

Digitalizace na podporu Ukrajině!

Naše firma si je vědoma své společenské odpovědnosti. A jako odpovědná firma nemůžeme stát mimo aktuální dění. ASTRA MOTOR stojí za svobodnou Ukrajinou. Bezprecedentní napadení svobodného suverénního státu jinou zemí je neakceptovatelné. Mimo slovní podpory jsme se rozhodli, že celou částku 30.000 korun, kterou jsme získali jako „Cenu České spořitelny za příspěvek k transformaci české ekonomiky“ předáme na transparentní účet velvyslanectví Ukrajiny v ČR 304452700/0300. Za shromážděné finanční prostředky zastupitelský úřad Ukrajiny vybere obranný materiál ve spolupráci s obrannými experty a zástupci Obranné sekce Hospodářské komory ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Budeme rádi, pokud budete následovat našeho příkladu a podpoříte obranu Ukrajiny!

 

Слава Україні!

Všechny novinky