cz flag uk flag

„Udržitelná energetika“

čti více!

„Udržitelná energetika“

Dne 26.8.2021 se Jan Keprda, jako zástupce naší firmy, která je signatářem memoranda o spolupráci v oblasti klimatických změn, se zúčastnil kulatého stolu na téma „Udržitelná energetika“ Spolu se zástupci města Brna a vedoucími pracovníky městských firem, debatovali na téma změny energetické strategie města Brna. Byl představen, mimo jiné, plán komunitních solárních systémů, výstavba veřejné vodíkové stanice a program podpory města Brna na obnovitelné zdroje energie. Naše firma dlouhodobě pracuje na redukci energetické náročnosti a snižování vlastní uhlíkové stopy. Posledním krokem v tomto směru byla výměna naftového svozového auta za výrazně ekologičtější CNG variantu.

Všechny novinky